Herpes simplex

Herpes simplex virus (HSV) tip 1 i tip 2 su česti izazivači primarnih i rekurentnih infekcija na koži i sluzokožama usne duplje, usana i genitalija.

Herpes simplex virusi su široko rasprostranjeni u svetu. Mogu da dovedu do primarnih, latentnih i rekurentnih infekcija. 

Herpes na koži

Pod primarnom infekcijom podrazumeva se da osoba nije ranije bila u kontaktu sa virusom i nema specifična antitela za ovaj virus. Kod latentnih infekcija, virus je prisutan u senzornim ganglijama u pritajenom stanju bez vidljivih promena na koži i sluzokožama. U slučaju pada imuniteta zbog nekih drugih bolesti, upotrebe imunosupresivnih lekova, intenzivnog emocionalnog stresa, izlaganja ultravioletnom zračenju ili hirurških intervencija, može doći do reaktivacije virusa i rekurentne vidljive infekcije.

Kako izgleda Herpes simplex virusna infekcija?

Herpes simplex virus može da ima različite kliničke manifestacije, što delimično zavisi od toga da li je infekcija primarna ili rekurentna, od lokalizacije infekcije, kao i od imunološkog stanja obolele osobe. 

Primarne infekcije su praćene intenzivnijim promenama, kao i jače izraženim bolom. Simptomi se javljaju 5 do 7 dana nakon izlaganja virusu. U početku su prisutni slabost, uvećanje regionalnih limfnih žlezda, povećana telesna temperatura. Na mestu izlaska promena (herpes na koži) prisutno je crvenilo, otok i bolna osetljivost, a potom se javljaju sitne grupisane vezikule (mehurovi) koje pucaju, pa zaostaju erozije prekrivene krastama. Povlačenje promena se dešava u periodu od 2 do 6 nedelja. 

Slične tegobe s obzirom na redosled javljanja, vide se i kod rekurentnih infekcija, ali su znatno manjeg inteziteta i kraće traju. Ponekad se kod rekurentnih infekcija vide samo grupisane vezikule na crvenoj bazi, praćene osećajem bola ili peckanja.

U predelu usne duplje i na usnama, primarne infekcije su često asimptomatske. Obično ih izaziva Herpes simplex virus tip 1. Ukoliko se manifestuju, razvija se gingivostomatitis, tj. upala u predelu bukalne sluzokože i desni sa pojavom brojnih, izuzetno bolnih erozija usled čega je jedenje izuzetno otežano. 

Često osobe koje imaju latentnu infekciju, razvijaju rekurentni herpes labialis (herpes na usnama), tj. promene na usnama u vidu sitnih mehurova, grupisanih na crvenoj bazi. Ređe se promene vide na koži lica, oko usana, na obrazu ili na sluzokoži nosa. 

Na genitalijama, primarne i rekurentne infekcije su najčešće asimptomatske (bez tegoba i vidljivih promena) i izazivaju ih Herpes simplex virus tip 2 i tip 1. Ponekad se vide promene u smislu eozivnog balanitisa (pojava tačkastih erozija na penisu), vulvitisa ili vaginitisa (pojava erozija na velikim i malim usnama, te na vaginalnoj sluzokoži). Ređe su prisutne grupisane vezikule i kraste na gluteusima ili na bokovima.

herpes na koži
herpes simplex

Kako još mogu da izgledaju infekcije izazvane Herpes simplex virusom?

Eczema herpeticum je vid Herpes simplex virus infekcije koji se razvija kod dece, ređe odraslih osoba, sa atopijskim dermatitisom. Vide se široko rasprostranjene erozije prekrivene hemoragičnim (krvavim) krastama uz retke mehuriće. Generalno stanje osobe je loše sa slabošću, visokom temperaturom, dehidratacijom i uvećanjem limfnih žlezda. Može da se nadoveže i bakterijska superinfekcija, upala pluća i encefalitis. Ovo stanje zahteva hitno lečenje, najčešće u bolničkim uslovima. 

Herpetic withlow – najčešće se viđa kod adolescenata ili dece. Uzročnik je obično Herpes simplex virus tip 1. Vidi se otok, crvenilo i grupisani mehurići u predelu prsta, praćeni osećajem bola. Dijagnoza se najčešće postavlja na osnovu ponovljenog javljanja promena na istoj lokaciji.

Kod imunodeficijentnih osoba i osoba koje imaju HIV infekciju, primaju imunosupresivnu terapiju ili imaju uznapredovana maligna oboljenja, može da se razvije intenzivna, raširena Herpes simplex virus infekcija sa brojnim komplikacijama.

Kod novorođenčadi, Herpes simplex virus može da izazove infekciju očiju (unilateralni ili bilateralni keratokonjuktivitis), kao i herpesni meningoencefalitis (upala mozga i moždanih ovojnica).

herpes simpleks na usni
herpes simplex na usni

Lečenje herpesa – Kako se leči Herpes simplex virus infekcija?

U lokalnoj terapiji herpesa labialisa najčešće se upotrebljavaju topikalni preparati:
* Aciklovir 5% mast 5x dnevno tokom 7 do 10 dana;
* Penciklovir 1 % krem više puta u toku dana 4 dana ili kombinacija Aciklovir i Hidrokortizon masti 5x dnevno tokom 5 dana. 
U slučaju razvoja bakterijske superinfekcije trebalo bi se koristiti antibiotske masti.

Herpesna infekcija usne sluzokože leči se primenom oralnih antiseptika sa/bez sistemske antivirusne terapije.

Rekurentne epizode orolabilanog herpesa se mogu lečiti primenom valaciklovira u dozi od 2x dnevno tokom 1 dana ili jednokratnom dozom famciklovira od 1,5 g uz adekvatnu lokalnu terapiju.

Kod genitalnih infekcija herpesom, primarnih i rekurentnih, preporučuje se upotreba oralnih antivirotika tokom prvih 24h do 48h od pojave promena. Mogu se upotrebljavati aciklovir, valaciklovir ili famciklovir.

Ukoliko osoba ima 6 ili više epizoda akutne HSV infekcije u periodu od godinu dana, trebalo bi se koristiti oralna antivirusna terapija: Aciklovir 400 mg 2x dnevno, Famciklovir 250 mg2x dnevno ili Valacikovir 500 mg dnevno.

Bitno je i preventivno delovati u smislu jačanja imunološkog sistema i organizma kao celine, što podrazumeva zdrav način života u smislu dovoljnog vremena spavanja, adekvatne ishrane i izbegavanje stresogenog reagovanja. Mogu se upotrebljavati i suplementi poput cinka, probiotika i vitamina C i D.

Više o herpes zoster virusu pročitajte na linku.

Reference:

Autor
Svetlana Đurišić specijalista dermatovenerologije

Linkedin icon

Naše Usluge

Sve vrste dermatoloških pregleda i intervencija, estetski tretmani i hiruške intervencije