Ksantelazme

Ksantelazme se javljaju u obliku žućkastih pločica, blago izdignutih iznad nivoa okolne kože. Smeštene su u predelu gornjih i donjih očnih kapaka, a najčešće u njihovim unutrašnjim uglovima.

Ksantelazme su lokalizovano nakupljanje masti i gigantskih penušavih ćelija, benigne prirode. Mogu predstavljati estetski problem koji se ne može prekriti šminkom. Javljaju se kod osoba oba pola, češće kod žena.

Ksantelazme – Uzroci nastanka

Ranije se smatralo da je povišen nivo holesterola i triglicerida jedini uzrok, ali je ustanovljeno da polovina osoba ima normalni lipidni status. Genetski faktor je glavni uzrok ksantelazmi kod osoba sa normalnim lipidnim statusom.
S obzirom da one ipak mogu biti udružene sa njihovim povišenih nivoom, savetuje se da osobe sa ksantelazmom provere nivoe lipida u krvi, da bi se pravovremeno korigovali.
Korekcijom lipida smanjuje se mogućnost njihovog ponovnog pojavljivanja.

ksentelazme
ksentelazme

Kako se uklanjaju ksantelazme?

Najefikasniji način uklanjanja je radiotalasima. Za razliku od laserskog tretmana, on je potpuno bezbedan za područje oko očiju. Najčešće je dovoljan jedan tretman, sem kada su veće i duboko smeštene. Kod većih ksantelazmi preporučuje se hirurško uklanjanje.

Kako izgleda tretman ksantelazmi?

Pre samog tretmana uklanjanja radiotalasima ubrizgava se lokalni anestetik. Zatim se pomoću radiotalasne omčice postepeno topi. Krastice su prisutne 7 do 10 dana nakon intervencije. Ožiljci ne nastaju, samo je kod većih promena moguće zaostajanje blage hipopigmentacije. 
Kod hirurškog uklanjanja, konci su prisutni oko 7 dana, nakon čega zaostaje neprimetna linija.

Autor
Svetlana Đurišić specijalista dermatovenerologije

Linkedin icon

Naše Usluge

Sve vrste dermatoloških pregleda i intervencija, estetski tretmani i hiruške intervencije