Alergije

Alergije nastaju kada imuni sistem organizma reaguje na strane supstance iz spoljašnje sredine promenjenom, pojačanom reakcijom. One nastaju tokom celog života, ali je sklonost njihovom pojavljivanju nasledna.
Supstance koje izazivaju alergije se nazivaju alergeni, one nisu štetne, ali kod pojedinih osoba dovode do alergijskih reakcija. Postoje supstance koje češće izazivaju alergijske reakcije.

Alergeni mogu biti inhalatorni (koji se udišu), nutritivni (iz hrane), kao i kontaktni (odnosno oni koji u dodiru sa kožom dovode do reakcije).

Simptomi alergija

Simptomi se mogu pojaviti u vidu sistemskih (opštih) i lokalizovanih kada se ispoljavaju na koži ili sluznici sa kojima dolaze u kontakt i putem koga ulaze u organizam.

Na koži, promene se mogu pojaviti kao ekcemske reakcije na mestu kontakta sa alergenom, gde se javlja crvenilo, svrab i suvoća ili u vidu koprivnjače (urtikarije) koja se manifestuje crvenilom, svrabom i plikovima.

Inhalatorni alergeni mogu izazvati alergijski rinitis koji se manifestuje svrabom, kijanjem, pojačanom sekrecijom iz nosa. Može nastati i alergijska bronhijalna astma, gde dolazi do suvog kašlja i osećaja gušenja, ali i alergijski konjuktivitis koji se ispoljava u vidu svraba, crvenila i suzenja očiju.

Od sistemskih alergija, najčešće su na hranu i lekove, koje se mogu ispoljiti u vidu koprivnjače na koži, ali i gušenja, pa do najtežeg oblika alergijske reakcije u vidu anafilaktičkog šoka.

alergijski test
Test alergije

Alergijski testovi

U otkrivanju uzroka alergijskih reakcija koriste se različiti testovi. Od alergijskih testova koji su pouzdani u postavljanju dijagnoze, a bezbedni i brzi za izvođenje su Prick kožni testovi i epikutani testovi.

Prick testiranje

Ovaj test se koristi kod ranih alergijskih reakcija koje su posredovane antitelima klase IgE. 
Ove reakcije se mogu ispoljiti u vidu alergijskog rinitisa i konjuktivitisa, bronhijalne astme i koprivnjače, odnosno urtikarije
Ovaj test ima veći značaj kod respiratorne atopije, a manji u dermatologiji.

Kako se izvodi prick testiranje?

Ova vrsta testiranja se sprovodi na inhalatorne i nutiritivne alergene. U našoj ordinaciji se izvodi testiranje na inhalatorne alergene, odnosno one koji se mogu naći u vazduhu i udisanjem dolaze u kontakt sa sluzokožom i izazivaju alergijsku reakciju. Koristi se paleta standardnih inhalatornih supstanci koje najčešće izazivaju alergijske reakcije.
Sastoji se od dvanaest najčešćih alergena među kojima su kućna prašina, grinje, polen trave, korena trave, životinjska dlaka i druge, a rastvori histamina i fiziološkog rastvora se koriste kao kontrola.

Pacijenti moraju biti bez terapije antihistaminicima najmanje 48h pre terapije. Izvodi se tako što se na unutrašnju stranu podlaktice, na označeno mesto, nanese po kap rastvora alergena i kontrolnih supstanci, potom se lancetom pažljivo probode površni sloj kože i tako ubaci mala količina alergena.
Posle 20 minuta se očitava prisustvo i prečnik urtike. Može se desiti da prilikom testiranja reakcije bude burna u vidu pojave intenzivnog crvenila, plikova, intenzivnog svraba koji se šire van obeleženih mesta, kada se može ordinirati adekvatna terapija.

Epikutani testovi

Epikutano testiranje (ili patch testiranje) se koristi za otkrivanje izazivača ekcemskih promena na koži koje nastaju nakon ponavljanog kontakta sa određenim supstancama, a ispoljavaju se u vidu crvenila, svraba, plikova i ljuspanja kože.
Tako se postavlja dijagnoza kontaktnog alergijskog dermatitisa, kao i razlikovanje iritantnog od alergijskog dermatitisa.
Može se koristiti standardna, profesionalna i ciljana baterija alergena.

Kako se izvodi epikutano testiranje?

Testiranje se se izvodi tako što se alergen u odgovarajućoj koncentraciji koja ne iritira, a sposobna je da izazove imunološku reakciju, stavlja na čistu kožu leđa (zdravu) pomoću filter papira i prekriva specijalno pripremljenim flasterom.
U novije vreme se koriste i posebno pripremljene komorice. 
Flaster se odstranjuje posle 48h, a čitanja obavljaju posle 48h, 72h i 96h posle postavljanja ispitivane supstance.
Tokom nošenja flastera (48h) bitno je da se ta regija ne kvasi i flaster ne skida. 

U našoj ordinaciji se koristi standardna baterija alergena sa 18 supstanci. 
Kada je potrebno upotrebljavaju se i druge supstance (profesionalne i ciljane) koje su po anamnestičkim podacima sumnjive. Najčešći alergeni u našoj populaciji su kalijum hromat, kobalt hlorid, nikl sulfat, latex, parafenilendiamin itd.
Ukoliko je osoba alergična na neku od supstancija, na mestu kontakta se javlja crvenilo, svrab, a nekada i plikovi.
Rezultati testiranja se u zavisnosti od intenziteta reakcije obeležavaju od negativne (-), do ekstremno pozitivne reakcije (++++).

Kada se epikutanim testiranjem detektuje supstancija koja izaziva alergijsku reakciju, sprečavanjem daljeg izlaganja tom alergenu omogućavamo brže povlačenje i izlečenje kožnih promena.
Uz odgovarajuće anamnestičke podatke i kliničku sliku, brzo i efikasno otkrivanje alergena uz pomoć alergijskih testova omogućava dermatologu postavljanje dijagnoze i pomaže u lečenju odgovarajućeg tipa alergije.

Autor
Svetlana Đurišić specijalista dermatovenerologije

Linkedin icon

Naše Usluge

Sve vrste dermatoloških pregleda i intervencija, estetski tretmani i hiruške intervencije