Laserski tretmani

hirurgija

Laseri u dermatologiji

Laseri u dermatologiji su mašine koje koriste različitu svetlosnu energiju za postizanje određenih promena na koži. Laserski zrak je monohromatski, ima isključivo samo jednu talasnu dužinu. Talasna dužina određuje ciljanu strukturu u koži.
Gotovo ni jedna oblast u dermatologiji nije podložna takvom napretku i promenama kao laserska dermatologija.
Razvoj novih lasera, kao i promene na starim, kontinuirano poboljšavaju mogućnosti i rezultate. Laserski tretmani postali su efektivni modaliteti terapije u kožnim bolestima i estetskoj dermatologiji.

Svetlost laserskog zraka može biti reflektovana, absorbovana, propuštena, emitovana.
Jedna talasna dužina omogućava da samo ciljane strukture u koži odreaguju, dok ostale strukture samo propuste laserski zrak. Tako na primer, 810nm (diode laser) deluje na pigment u koži, 585nm (pulsed dye laser) deluje na krvne sudove, 10600nm (CO2) deluje na vodene strukture.

Osnovno dejstvo svakog lasera jeste zagrevanje ciljane strukture, izuzetak je samo fotodinamska terapija.

Laseri nemaju radijaciono zračenje i ne mogu negativno uticati na celo telo.

Komplikacije procedura su moguće i svode se na preteranu akumulaciju toplote.
Zavisne su od iskustva lekara koji radi na laseru, kao i od kvaliteta aparata i bezbednosnih mera koje su specifične za svaki pojedini laser.

Naše Usluge

Sve vrste dermatoloških pregleda i intervencija, estetski tretmani i hiruške intervencije