Crveni vetar – erizipel

Crveni vetar ( erizipel ) je akutno infektivno oboljenje kože. Uzrokuje ga streptococcus beta haemolythicus grupe A, odnosno bakterija iz familije streptokoka, koja u kožu dospeva kroz male povrede epitela i obično se oboljenje javlja na koži nogu ili glave.

Kako se prenosi Crveni vetar? Erizipel se prenosi isključivo neposrednim kontaktom sa inficiranom osobom, a inkubacija traje tri do četiri dana.

Crveni vetar – Simptomi

Prvi simptom je kod većine pacijenata brz rast telesne temperature, koja može biti sve do 40° C, sa intenzivnom groznicom. Istovremeno se javljaju i opšta malaksalost, glavobolja, mučnina i nagon za povraćanjem.

Posle 12 do 24 sata se javlja zatezanje kože zahvaćenog područja i svrab, a nakon 24 sata jako crvenilo, koje se širi i uzdiže od kože. Karakteristično je oštro ograničeno crvenilo sa otokom kože uz opšte simptome infekcije. Područje zahvaćeno infekcijom je toplo, napeto, zategnuto, sjajno, jasno istaknutih ivica, izrazito crveno i bolno.

Crveni vetar – lečenje

Dermatolog postavlja dijagnozu crvenog vetra pregledom karakteristika kožne lezije, učestalosti pojave i simptoma koji je prate. Dijagnoza se potvrđuje laboratorijskim analizama krvi, koja ima izraženu leukocitozu sa polinukleozom, ubrzanu sedimentaciju i fibrinogen.

Lečenje erizipela se sprovodi antibioticima – penicilin je najdelotvorniji antibiotik u terapiji koji treba primeniti što pre, kako bi se izbegle teže infekcije i širenje na druge organe. Ukoliko je pacijent alergičan na pencilin, terapija se može sprovesti drugim antibioticima ili sulfonamidima.

Kada se pacijent pravovremeno obrati dermatologu, uz odgovarajuću terapiju temperatura nestaje tokom sedam dana dok mrlja na koži postaje manje crvena i izražena. Sprovođenjem terapije nestaju i drugi simptomi bolesti.

Trebalo bi napomenuti da su preterano konzumiranje alkohola, loša ishrana i sistemske bolesti organizma faktori koji mogu doprineti razvoju oboljenja.

Erizipel – Tipovi bolesti

Pored tipičnog crvenog vetra – erizipela, postoje i atenuirani, migrirajući i recidivirajući oblici oboljenja.

Atenuirani erizipel

Atenuirani erizipel ima ograničeno širenje lezija i manje opštih smetnji, kao što su glavobolja ili mučnina.

Migrirajući erizipel

Migrirajući erizipel karakteriše širenje lezija kože, praćeno temperaturom.

Recidivirajući erizipel

Recidivirajući erizipel karakteriše stvaranje novih crvenih mrlja u određenim vremenskim razmacima, posle izlečenja prethodnog.

Reference:

Autor
Svetlana Đurišić specijalista dermatovenerologije

Linkedin icon

Naše Usluge

Sve vrste dermatoloških pregleda i intervencija, estetski tretmani i hiruške intervencije