Male Hirurške Intervencije

hirurgija Dermatim

O hirurškim intervencijama

Hirurške intervencije su procedure uklanjanja promena sa kože ili drugih delova tela hirurškim nožem.

Promene sa kože ili sluzokože uklanjaju se u uslovima lokalne anestezije. Lokalna anestezija se daje malom, insulinskom iglom u predeo ispod i oko promene koju želimo da uklonimo.

Izuzev na stopalima, šaci ili nosu davanje anestezije nije bolno.

Hirurško uklanjanje promena sa kože 

Hirurško uklanjanje promena sa kože je jedini način uklanjanja u kome možemo biti u potpunosti sigurni da je uklonjena svaka ćelija promene. Ovom metodom uklone se sva tri sloja kože u potpunosti, a ivice čunastog isečka se približe koncima.

U zavisnosti od mesta gde se promena nalazila, konci se uklanjaju za 5 do 15 dana. 
Mogu se aplikovati i resorptivni konci, kada se površina kože prekrije sterilnim flasterima.

Hirurška intervencija indikovana je kod svih promena koje pokazuju znake displazije ili maligniteta, uz obaveznu patohistološku verifikaciju.

Hirurški se uklanjaju i sve promene koje su velike.

Naše Usluge

Sve vrste dermatoloških pregleda i intervencija, estetski tretmani i hiruške intervencije