Uklanjanje mladeža

Uklanjanje mladeža je potpuno bezbedna procedura ako lekar pravilno odluči koji način uklanjanja mladeža je najadekvatniji za pacijenta.

Hirurško uklanjanje mladeža 

Uklanjanje mladeža
Uklanjanje mladeža

Hirurško uklanjanje mladeža podrazumeva davanje lokalne anestezije u regiju ispod mladeža. Oseti se blago peckanje i koža potpuno utrne. Isečak se napravi neposredno oko mladeža ako je mladež zdrav, ivice isečka se približe i stave se končići. Konci se uklanjaju nakon 7 do 14 dana, zavisno od regije.

Ožiljak nakon uklanjanja mladeža ili bilo koje druge promene sa kože mora postojati. Oblika je linije dužine prečnika mladeža. Nekada je tako diskretan, da se jedva vidi, a nekada je primetan.

Ožiljak od uklanjanja mladeža zavisi od:
* Mesta gde se mladež nalazio
* Veličine mladeža
* Stručnosti hirurga
* Sklonosti organizma da pravi loše ožiljke, keloide ili hipertrofične ožiljke.

Svaki ožiljak se može tretirati laserom nakon uklanjanja i time značajno ublažiti.

Hirurško uklanjanje mladeža je najbezbedniji način uklanjanja melanocitnih lezija, jer je to jedini siguran način da su se uklonile sve ćelije mladeža. Uvek se sprovodi ako uklanjamo mladeže koji su atipični, tj. displastični ili ako postoji sumnja da je mladež prešao u maligni melanom. Isečeno tkivo se u potpunosti šalje na patohistološku verifikaciju.

Uklanjanje melanoma

Melanomi se uklanjaju isključivo hirurški, kada se uklanja i koža i potkožno tkivo do fascije. Jedino u tim slučajevima oseća se blaga bol nakon intervencije tokom prva 2 dana.

Uklanjanje mladeža radiotalasima

Uklanjanje mladeža radiotalasima je novija metoda i pogodna je za sve mladeže koji su na peteljci, papilomatozne mladeže, a prečnika baze do 5mm. 

Ovom metodom mogu se uklanjati i mladeži koji su u ravni kože, ali ožiljak bude nešto izražajniji i sastoji se od bele tačkice prečnika baze mladeža. Metodom radiotalasa mladeži se uklanjaju poštedno, da ne bi ostao grub ožiljak, te je mogućnost da ostane po neka ćelija mladeža oko 10%. Uzorak koji je uklonjen šalje se na patohistološku analizu.

Nakon lokalne anestezije žičicom od radiotalasa se ispari tkivo ispod mladeža. 
Napravi se koagulacija i na tom mestu ostaje krasta. Krasta otpadne nakon 7 do 14 dana. Na mestu gde je bio mladež ostane ružičasta koža tokom mesec do 3 meseca, zatim bledi. 
Beličasti ožiljak ostaje jer se sa uklanjanjem mladeža uklone i sve pigmentne ćelije iz kože.

Duboka shave biopsija

Duboka shave biopsija je procedura uklanjanja mladeža koja se sastoji iz dubokog izbrijavanja mladeža i zatim koagulacije ranice radiotalasima. To se radi kada postoji dilema da li je mladež počeo da se menja ili je i dalje zdrav mladež. Uklanjanje hirurškim nožićem omogućava patologu da ima pravilan raspored ćelija na mestu preseka. Radiotalasi visokom temperaturom oštećuju bazu, a time menjaju i sliku na patohistološkom nalazu. Duboka shave biopsija se ređe primenjuje od hirurške intervencije, adekvatna je samo za promene do 4mm u prečniku i komforna je samo zato što nema previjanja i skidanja končića.

Uklanjanje mladeža laserima

Uklanjanje mladeža laserima indikovano je samo iz estetskih razloga. Nezahvalno je jer ne dozvoljava slanje mladeža na patohistološku analizu. Nepredvidljiv je ishod ovakvog uklanjanja jer dermatolog ili hirurg nikada ne znaju do koje mere su napravili isparenje tkiva i do koje dubine su uklonili mladež. Ožiljak može biti diskretan kao kod uklanjanja radiotalasima, može se na istom mestu ponovo pojaviti pigment.

Svako uklanjanje mladeža pravi mali trag na koži. Tretiranje nastalih ožiljaka je poželjno već u prva dva meseca, jer može dovesti do toga da se ožiljak gotovo i ne vidi. To posebno važi za mladeže koji su veći od 1cm.

Uklanjanje mladeža – iskustva

Uklanjanje mladeža je proverena i bezbedna procedura ako se izvodi od strane dermatologa odnosno plastičnog hirurga. Mit da medicinskim uklanjanjem mladeža pacijent sebe dovodi u potencijalnu opasnost je neophodno što pre razbiti. Blagovremeno uklanjanje sumnjivog mladeža omogućava potpuno izlečenje. Ne postoje tretmani koji će na prirodan način ukloniti sve ćelije mladeža a takvo nestručno tretiranje mladeža upravo može dovesti do teških posledica po zdravlje.

Mladeže je moguće ukloniti hirurškim putem, radiotalasima, laserom. Lasersko uklanjanje mladeža onemogućava lekaru da uklonjenu promenu pošalje na patohistološku analizu, jer ćelije u potpunosti ispare pod uticajem zraka. Patohistološka analiza mladeža je jedina sigurna i pouzdana dijagnostika mladeža, pa se lasersko uklanjanje preporučuje samo u izuzetnim situacijama.

Radiotalasno uklanjanje mladeža podrazumeva sečenje mladeža žičicom kroz koju šprolazi visokofrekventna struja. Tkivo mladeža ostaje intaktno za patohistolosku analizu ali je donja ivica evaporisana pa je nemoguće odrediti granice promene. Na ovaj način uklanjanju se mladeži koji su dermoskopski bez kriterijuma za atipiju, papilomatozni mladeži i mladeži do 4mm prečnika baze.

Hirurško uklanjanje mladeža je potpuno bezbedna procedura i obavlja se u lokalnoj anesteziji kod manjih mladeža ili u opštoj kod velikih urođenih. Konci se obično uklanjanju od 7 do 14 dana.

U slučaju sumnje na postojanje melanoma intervecija se obavlja šire i dublje, sa uklanjanjem masnog tkiva ispod kože a sve do fascije.

Kada je potrebno ukloniti mladež?

Displastični mladeži

Displatičmi mladeži su mladeži koji imaju atipičnu strukturu, koja bi tokom razvoja mogla da pređe u maligni melanom. Iako je mladež još uvek zdrav, nepravilna struktura se okriva dermoskopskim pregledom. Zbog toga je važno redovno kontrolisati sve mladeže.

Promene na mladežu

Ukoliko se mladež promenio u veličini, boji, dermoskopskim strukturama treba ga preventivno ukloniti.

Kongenitalni urođeni mladeži

Oni imaju za 15% veći rizik da tokom života pređu u malignitet.

Nevus – plavi mladeži

Specifična plavičasto siva boja mladeža ukazuje na pigmentne ćelije u poslednjem, najdubljem delu kože. Plava boja je u dermoskopiji jedan od kriterijuma za melanom pa sa plavim mladezima treba biti posebno oprezan i nekada ih čak i preventivno ukloniti.

Estetski razlozi

Mladeže je moguće uklanjati iz estetskih razloga, bez obzira da li su u ravni kože ili iznad ravni kože.

Reference:

Autor
Svetlana Đurišić specijalista dermatovenerologije

Linkedin icon

Naše Usluge

Sve vrste dermatoloških pregleda i intervencija, estetski tretmani i hiruške intervencije