dr Biljana Janus Lazić

dr Biljana Janus Lazić specijalista dermatovenerologije
dr Biljana Janus Lazić specijalista dermatovenerologije

dr Biljana Janus Lazić

specijalista dermatovenerologije

Obrazovanje i dodatno usavršavanje

1998 – Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini
1999 – Postdiplomske studije dermatovenerologije, Medicinski fakulet u Prištini
2009 – Specijalista dermatovenerologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo

1998 – 2000: Medicina rada – Obilić, lekar opšte prakse
2000 – 2003: ARC-International, član psihosocijalno-medicinskog tima
2005 – 2009: Specijalistički staž na Institutu za dermatovenerologiju
2012  – Dermatim

2012

1. SERTIFIKAT – Bazični dermoskopski kurs – BUD (Balkansko udruženje za dermoskopiju)
2. SERTIFIKAT – Napredni dermoskopski kurs – BUD (Balkansko udruženje za dermoskopiju)
3. CERTIFICATE – SKIN TECH PEELINGS and DAILY CARE – teorijski i praktični kurs – Dr Philippe Deprez- IPAR (International Plastic Aesthetic Residence)
4. SERTIFIKAT – Laseri u dermatologiji – SLD (Srpsko lekarsko društvo)

Članstvo u naučnim i strukovnim organizacijama

EADV – European Academy of Dermatology and Venerology
SLD – Dermatoveneroloska sekcija Srpskog lekarskog drustva
UDVS – Udruzenje dermatovenerologa Srbije
IDS – International Dermoscopy Society
ASKED – Asocijacija srpske kozmetske i estetske dermatologije

2013

1. CERTIFICATE – INTERNATIONAL COURSE IN DERMOSCOPY – Dermoscopy update – Prof. Dr Giuseppe Argenziano, Prof. Dr Iris Zalaudek
2. SERTIFIKAT – ŠKOLA ESTETSKE DERMATOLOGIJE – ASKED (Asocijacija srpske kozmetske i estetske dermatologije)
3. SERTIFIKAT o učešću na XIX Kongresu Udruženja dermatovenerologa Srbije

2014

1. CERTIFICATE – INTERNATIONAL COURSE IN DERMOSCOPY – prof Harald Kittler
2. SERTIFIKAT – Akne vulgaris – novi dijagnostički i terapijski pristupi – ASKED (Asocijacija srpske kozmetske i estetske dermatologije)
3. SERTIFIKAT – Poremećaji rasta kose – dijagnostika i terapija – ASKED (Asocijacija srpske kozmetske i estetske dermatologije)

2015

1. SERTIFIKAT – PRAKTIČNA DERMOSKOPIJA – domaći kurs I kategorije
2. CERTIFICATE OF ATTENDANCE 2nd INTERNATIONAL TRAINING PEELINGS AND INJECTIONS – IPAR International Plastic Aestetic Residence

2016

1. CERTIFICATE – INTERNATIONAL COURSE IN DERMOSCOPY – Prof. Dr Giuseppe Argenziano
2. SERTIFIKAT o učešću na XIX BEOGRADSKIM DERMATOLOŠKIM DANIMA sa međunarodnim učešćem
3. SERTIFIKAT – Praktična dermoskopija – napredni kurs – nacionalni kurs I kategorije
4. CERTIFICATE – ADVANCED DERMOSKOPY – INTERNATIONAL COURSE IN DERMOSKOPY – Prof. Dr Harald Kittler
5. SERTIFIKAT – Neinvazivne procedure u estetskoj medicini – Skin tech, Neauvia, Jett
6. CERTIFICATE OF ATTENDANCE 25th CONGRES OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

2017

1. CERTIFICATE OF ATTENDANCE 26th CONGRES OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEOROLOGY
2. SERTIFIKAT – Savremene procedure u estetskoj medicini – SKIN TECH, NEAUVIA
3. SERTIFIKAT – Savremeni pristup tretmanu i novine u oblasti atopijskog dermatitisa – SLD (Srpsko lekarsko društvo)
4. SERTIFIKAT o učešću na XX Kongresu Udruženja dermatovenerologa Srbije
5. CERTIFICATE OF ATTENDANCE 3rd edition of the Scientific Conference on DERMOSCOPY – Dr Giuseppe Argenziano, Dr Aimilios Lallas
6. SERTIFIKAT – ESTETSKA DERMATOLOGIJA – od bazičnih principa do kliničke prakse ASKED (Asocijacija srpske kozmetske i estetske dermatologije)

2018

1. CERTIFICATE OF ATTENDANCE 27th CONGRES OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, PARIS
2. SERTIFIKAT o učešću na XX BEOGRADSKIM DERMATOLOŠKIM DANIMA sa međunarodnim učešćem – Udruženje dermatovenerologa Srbije
3. SERTIFIKAT –Izazovi u estetskoj dermatoligiji, ASKED (Asocijacija srpske kozmetske i estetske dermatologije)
4. SERTIFIKAT Teoxane, Inovacije u primeni dermalnih filera

2019

1. CERTIFICATE OF ATTENDANCE 28th CONGRES OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, MADRID
2. SERTIFIKAT INTERNATIONAL COURSE IN DERMOSCOPY – Prof. Dr Giuseppe Argenziano
3. SERTIFIKAT – Dermatologija u estetskoj medicini, ASKED (Asocijacija srpske kozmetske i estetske dermatologije)

2020

1. SERTIFIKAT o učešću na skupu Alergije-nova naučna saznanja
2. SERTIFIKAT Akne i atopijski dermatitis – savremene smernice za lečenje

Naše Usluge

Sve vrste dermatoloških pregleda i intervencija, estetski tretmani i hiruške intervencije