Kako se pije Vitamin D i zašto je toliko značajan?

kako se pije vitamin D i zasto je znacajan

Vitamin D je jedinstven po činjenici da ga naše telo samo sintetiše. Izlaganjem kože suncu, odnosno njegovom UVB zračenju, stvara se Vitamin D3. Vitamin D3 putuje kroz limfni sistem u vene a iz vena u jetru. U jetri prelazi u aktivnu formu koja se u bubrezima dalje metaboliše i daje 1.25 (OH)2D kao krajnji aktivni oblik vitamina D u našem telu. Ovako formiran Vitamin D učestvuje u više od 200 ekspresija gena kao i u metabolizmu kalcijuma i fosfora. Značaj vitamina D u našem telu ogleda se i u činjenici da gotovo svi organi imaju receptore za vitamin D.

Smatra se da je 50% svetske populacije u deficitu vitaminom D. Razlog leži u promenjenim životnim navikama, odnosno boravku u zatvorenim sredinama veći deo dana kao i u zagađenosti vazduha.

U zimskom periodu osobi svetle puti je potrebno 15 do 30 minuta izlaganja suncu i to lica, šaka, ramena. Sunce treba da je podnevno. Osobama trećeg tipa kože potrebno je 30 minuta do sat vremena a četvrtog i petog tipa kože čak 2 sata. Za navedeni period formira se 1000 i.u. vitamina D3 dnevno. U letnjem periodu 6 minuta je dovoljno za prvi i drugi tip kože a 15 minuta za treći tip kože. Izlaganje celog tela suncu do minimalne doze crvenila kože stvara između 10.000 i.u. vitamina D3 do čak 25.000 i.u. Ovako nastao vitamin D3 traje 2 puta duže od vitamina koji se unosi hranom ili suplementacijom. Većina građana Srbije ima treći tip kože.

Nanošenjem zaštitnog faktora 30 na kožu mogućnost sinteze vitamina D se smanjuje za 95%.

Oboljenja jetre ili bubrega direktno vode deficitu vitamina D. Isto važi i za sistemska oboljenja koja troše veće količine vitamina D: sarkoidoza, tuberkuloza, gljivične infekcije, poremećaj metabolizma masti, dijabetes, hipotireoza, gojaznost…

Vitamin D u našem delu deluje kao steroidni hormon. Njegovo dejstvo je neophodno za metabolizam kostiju, creva, mišića, mozga, srca. Ciklus života i uništenja ćelija zavistan je od vitamina D. On prolazi krvno moždanu barijeru. Kompletno moždano tkivo ima receptore za vitamin D, mada njegovu funkciju u mozgu još uvek ne znamo.

Dokazano je da se mogućnost pojave karcinoma debelog creva smanjuje za 50% kod osoba koje imaju visoke nivoe vitamina D. Slično je i sa karcinomom dojke.

Kardiovaskularna oboljenja su za 60% manja kod osoba sa adekvatnim nivoom vitamina D.
Gojaznost u srednjim godinama vodi razvoju karcinoma i kardiovaskularnoh oboljenja a jedan od uzročnika je pojačana potrošnja vitamina D

Depresivna stanja se značajno smanjuju dodavanjem 20.000 do 40.000 i.u. vitamina D nedeljno. Svakodnevno dodavanje vitamina D za 20 % smanjuje mogućnost fraktura kostiju u poznim godinama. U Japanskoj studiji na deci, dnevna suplementacija sa 1.200 i.u. vitamina D za 40% smanjuje mogućnost dobijanja Influence tipa A (gripa).

U prevenciji infekcije Covid19 koristi se suplementacija vitaminom D3. Veruje se da će se tek za godinu dana znati tačan uticaj ovog hormona na preživljavanje i težinu kliničke slike. Najugroženije grupe Covid19 virusom su stari, gojazni i dijabetičari. Čak 95% navedenih osoba je u deficitu vitaminom D. Protektivno dejstvo bi trebalo za njih da bude 4.000 i.u. dnevno, dok je za opštu populaciju 1000 i.u.

Osim što se receptori za vitamin D nalaze na ćelijama koje učestvuju u imunološkim reakcijama, nije do kraja poznata uloga ovog vitamina. Zna se da je upalni proces na plućima masovniji i teži kod osoba koje su deficijentne.

Kako se pije Vitamin D

Preventiva se sprovodi suplementacijom Vitaminom D2 ili D3.

Vitamin D za Bebe

Za novorođenčad i bebe do 12 meseci starosti preporučena doze Vitamina D doze je 2.000 i.u. tokom 6 nedelja kako bi se postigao nivo veći od 30ng/ml.

D Vitamin za Decu

Deca i adolescenti od 1 do 18 godine – 2000 i.u. dnevno ili 50.000 i.u. nedeljno do postizanja adekvatne vrednosti. Vrednost se održava sa 400 i.u. dnevno.

D Vitamin za Odrasle

Odrasli od 18 godina do 50 – preporuka je 50.000 i.u. nedeljno tokom 8 nedelja do postizanja vrednosti vece od 30ng/ml. Vrednost se održava sa 1000 i.u. dnevno.

Vitamin D Nedostatak

Osobe sa povećanim potrebama za vitaminom D – 6.000 do 10.000 jedinica dnevno a kada se postigne adekvatna doza u krvi održava se sa 3-6.000 i.u. dnevno.

Vitamin D Uloga

Značaj vitamina D u organizmu je veliki. Mnogobrojne studije još uvek istražuju njegovu potpunu funkciju u očuvanju zdravlja. Shodno velikom procentu populacije koji je deficitaran vitaminom D neohodno je obratiti pažnju na nadoknadu i adekvatan unos hranom.

NOVOSTI / BLOG / INFORMACIJE